Курс підготовки до школи для дітей
5-7 років з елементами авторських
технологій Андрія та Людмили Сподін

Курс підготовки до школи для дітей
5-6 років з елементами авторських
технологій Андрія та Людмили Сподін

Унікальне поєднання курсу підготовки до школи з елементами авторських технологій Андрія та Людмили Сподін, а саме таких як: Мегакреатив, Фітнес для мозку, Арт-терапія.

Унікальне поєднання курсу підготовки до школи з елементами авторських технологій Андрія та Людмили Сподін, а саме таких як: Мегакреатив, Фітнес для мозку, Арт-терапія.

Розвиток на кожному занятті: 8 видів інтелекту за Говардом Гарднером.


Формування основ креативного інтелекту


Психогімнастика


Вивчення віршів за допомогою піктограм

Розвиток дрібної моторики

Вправи для синхронізації правої та лівої півкуль мозку

Курс підготовки до школи включає 3 блоки:

Блок

«Цікава математика»

допоможе дитині навчитися:

1. Лічити в межах 20
2. Лічити предмети розташовані
хаотично, по колу,
лічити групами
3. Розв’язувати задачі та
приклади на додавання
та віднімання
4. Порівнювати предмети за
величиною та формою,
геометричні фігури між собою,
ділити їх на частини
5. Визначати розташування
предметів у просторі
6. Орієнтуватися в часі,
визначати час за
допомогою годинника

Опанувавши блок

«Розвиток усного мовлення»

дитина зможе:

1. Збільшити та розвинути
словниковий запас
2. Проводити звуковий аналіз слів
3. Виділяти послідовність
слів у реченні, складати
речення за схемою
4. Поділяти слова на склади,
визначати наголос у слові
5. Писати друковані літери
українського алфавіту
6. Визначати на слух межі
речення та розділові
знаки в ньому
7. Читати відкриті та закриті
склади у словах із твердими та
м’якими приголосними, із збігом
голосних та приголосних усіх видів,
з апострофом
8. Розуміти елементарні
правила вживання
великої літери

За допомогою блоку

«Готуємо руку до письма»

дитина зможе:

1. Розвинути дрібну моторику
2. Розвинути окомір
(навчитися визначати
центри фігур,
середину аркуша паперу)
3. Розвинути просторові уявлення
(ліворуч, праворуч,
униз, угору)
4. Розвинути гнучкість,
координацію, спритність,
узгодженість обох рук
спеціальними вправами
для пальців
5. Вільно орієнтуватися
на сторінці зошита
6. Користуватися розчерками
елементів букв для становлення
навичок письма
7. Розвинути мислення,
координацію рухів, пам’ять,
просторову уяву

Блок з елементами
авторських технологій

включає в себе:

«Мегакреатив»,
завдяки якому дитина зможе:


Розкрити свій творчий потенціал

Розвинути комунікативні та пізванальні здібності

Проявити свою бурхливу фантазію


Ствердитися як унікальна креативна особистість

 «Фітнес мозку»,
який допоможе дитині:

Опанувати спеціальні пальчикові вправи для розвитку міжпівкульних зв’язків

Оволодіти цікавими іграми для тренування мозку


Гармонізувати мислення


Ствердитися як унікальна креативна особистість

Блок «Арт-терапія», завдяки якому дитина зможе:

Познайомитися з різними напрямками арт-терапії, зокрема казкотерапія, музична і танцювально- рухова терапія, малюнок, ліплення, колаж тощо


Розвинути самоконтроль

Сформувати позитивний емоційний фон

Навчиться доброзичливому ставленню до себе та інших

Все права защищены © 2006-20121 inten.ua А.И. Сподин

Политика конфиденциальности| Отказ от ответственности

Украина :
+38 0931704355
+38 044 3336262

Россия:
+79310093406

X